Các bài báo hóa học HOT nhất hiện nay

Nhằm mục đích nắm bắt được xu hướng nghiên cứu khoa học trên thế giới và có cái nhìn thật tổng quát trong tất cả các hướng nghiên cứu của Hóa Học. Mình sẽ post các bài báo HOT nhất hiện nay, các bài được nhiều người quan tâm nhất. Các bài này được xếp hạng 3 tháng một lần. Việc này giúp cho mọi người thấy rõ được toàn cảnh của xu hướng thế giới. Nếu bạn nào thích thú, quan tâm đến bài nào thi có thể yêu cầu mọi người đào sâu, phân tích bài đó.

Mình xin bắt đầu bảng xếp hạng từ cuối năm 2005 nhé.

 1. Macrocycle conformation and self-inclusion phenomena in octakis(3-O-butanoyl-2,6-di-O-pentyl)-@c-cyclodextrin (Lipodex E) by NMR spectroscopy and molecular dynamics • Article Carbohydrate Research, Volume 338, Issue 7, 1 March 2003, Pages 625 - 635 Mele, A.; Raffaini, G.; Ganazzoli, F.; Juza, M.; Schurig, V.

 2. Synthesis, NMR conformational studies and host-guest behaviour of new (+)-tartaric acid derivatives • Article Tetrahedron: Asymmetry, Volume 16, Issue 3, 1 February 2005, Pages 635-640 Legrand, S.; Luukinen, H.; Isaksson, R.; Kilpelainen, I.; Lindstrom, M.; Nicholls, I.A.; Rikard Unelius, C.

 3. Structure and conformational processes of bis(o-cumyl)sulfide, sulfoxide and sulfone • Article Tetrahedron, Volume 61, Issue 28, 1 July 2005, Pages 6782-6790 Lunazzi, L.; Mazzanti, A.; Minzoni, M.

4.Quantitative study of the effects of chemical shift tolerances and rates of SA cooling on structure calculation from automatically assigned NOE data • Article Journal of Magnetic Resonance, Volume 175, Issue 1, 1 July 2005, Pages 92-102 Fossi, M.; Oschkinat, H.; Nilges, M.; Ball, L.J.

5. AutoLink: Automated sequential resonance assignment of biopolymers from NMR data by relative-hypothesis-prioritization-based simulated logic • Article Journal of Magnetic Resonance, Volume 174, Issue 1, 1 May 2005, Pages 133-151 Masse, J.E.; Keller, R.

6. The fumarate sensor DcuS: progress in rapid protein fold elucidation by combining protein structure prediction methods with NMR spectroscopy • Short communication Journal of Magnetic Resonance, Volume 173, Issue 2, 1 April 2005, Pages 310-316 Meiler, J.; Baker, D.

 1. Single-Cell FRET Imaging of Transferrin Receptor Trafficking Dynamics by Sfp-Catalyzed, Site-Specific Protein Labeling • Article Chemistry & Biology, Volume 12, Issue 9, 1 September 2005, Pages 999-1006 Yin, J.; Lin, A.J.; Buckett, P.D.; Wessling-Resnick, M.; Golan, D.E.; Walsh, C.T.

 2. Pure nuclear quadrupole resonance determination of the electric field gradient asymmetry for broad lines • Article Journal of Magnetic Resonance, Volume 167, Issue 2, 1 April 2004, Pages 317-321 Levy, S.; Keren, A.

 3. Formation of five- and six-membered heterocyclic rings under radical cyclisation conditions • Review article Tetrahedron, Volume 61, Issue 45, 1 November 2005, Pages 10603-10642 Majumdar, K.C.; Basu, P.K.; Mukhopadhyay, P.P.

 4. Flavones and flavone synthases • Short survey Phytochemistry, Volume 66, Issue 20, 1 October 2005, Pages 2399-2407 Martens, S.; Mithofer, A.

 5. Irreversible adsorption of particles on heterogeneous surfaces • Review article Advances in Colloid and Interface Science, Volume 118, Issue 1-3, 1 December 2005, Pages 25-42 Adamczyk, Z.; Jaszczolt, K.; Michna, A.; Siwek, B.; Szyk-Warszynska, L.; Zembala, M.

 6. Structure-based discovery of a new class of Hsp90 inhibitors • Short communication Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 15, Issue 23, 1 December 2005, Pages 5187-5191 Barril, X.; Brough, P.; Drysdale, M.; Hubbard, R.E.; Massey, A.; Surgenor, A.; Wright, L.

 7. Analytical applications of aptamers • Review article Biosensors and Bioelectronics, Volume 20, Issue 12, 1 June 2005, Pages 2424-2434 Tombelli, S.; Minunni, M.; Mascini, M.

 8. Biosensors-a perspective • Review article Biosensors and Bioelectronics, Volume 20, Issue 12, 1 June 2005, Pages 2512-2516 Kissinger, P.T.

 9. Principles of electrochemical nanotechnology and their application for materials and systems • Article Electrochimica Acta, Volume 51, Issue 5, 1 November 2005, Pages 775-786 Schultze, J.W.; Heidelberg, A.; Rosenkranz, C.; Schapers, T.; Staikov, G.

 10. Polymers in sensor applications • Review article Progress in Polymer Science, Volume 29, Issue 7, 1 July 2004, Pages 699-766 Adhikari, B.; Majumdar, S.

 11. Identification of coumarin derivatives as a novel class of allosteric MEK1 inhibitors • Short communication Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 15, Issue 24, 1 December 2005, Pages 5467-5473 Han, S.; Zhou, V.; Pan, S.; Liu, Y.; Hornsby, M.; McMullan, D.; Klock, H.E.; Haugen, J.; Lesley, S.A.; Gray, N.; Caldwell, J.; Gu, X.j.

 12. Three-component indole synthesis using ortho-dihaloarenes • Article Tetrahedron, Volume 61, Issue 48, 1 November 2005, Pages 11311-11316 Kaspar, L.T.; Ackermann, L.

 13. Fluorescence-based glucose sensors • Review article Biosensors and Bioelectronics, Volume 20, Issue 12, 1 June 2005, Pages 2555-2565 Pickup, J.C.; Hussain, F.; Evans, N.D.; Rolinski, O.J.; Birch, D.J.S.

 14. Advances in radical conjugate additions • Review article Tetrahedron, Volume 61, Issue 44, 1 October 2005, Pages 10377-10441 Srikanth, G.S.C.; Castle, S.L.

 15. Surface thermodynamics revisited • Review article Surface Science Reports, Volume 58, Issue 5-8, 1 September 2005, Pages 111-239 Rusanov, A.I.

 16. Biosensors for real-time in vivo measurements • Review article Biosensors and Bioelectronics, Volume 20, Issue 12, 1 June 2005, Pages 2388-2403 Wilson, G.S.; Gifford, R.

 17. Pyrazoloheteroaryls: Novel p38@a MAP kinase inhibiting scaffolds with oral activity • Short communication Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 16, Issue 2, 1 January 2006, Pages 262-266 Revesz, L.; Blum, E.; Di Padova, F.E.; Buhl, T.; Feifel, R.; Gram, H.; Hiestand, P.; Manning, U.; Neumann, U.; Rucklin, G.

 18. A DNA microarray system for forensic SNP analysis • Article Forensic Science International, Volume 154, Issue 2-3, 1 November 2005, Pages 111-121 Divne, A.M.; Allen, M.

 19. NMR studies of protein structure and dynamics • Review article Journal of Magnetic Resonance, Volume 173, Issue 2, 1 April 2005, Pages 193-207 Kay, L.E.

Trong list trên, mình quan tâm nhiều đến bài số 15. Xin trích abstract của bài này

[i][b]Electrochemical nano technology (ENT) is a promising field growing in strong connection with electrochemical microsystem technology (EMT). Some principles of EMT like characterization and localization of reactions can be transferred to ENT.

Some other principles like mechanical motion, quantum effects or microfluidics differ and have to be separately discussed. Properties of the nanocell, the smallest electrochemical two-electrode cell, are discussed as example of a special tool of ENT. It is useful for the preparation of nano-scaled metal-insulator-electrolyte-structures (MIE-structures). The role of the EMT number for field-induced localizations is discussed with the Si/SiO2-system as an example. Lateral metal-insulator-metal-structures (MIM-structures) are prepared in the nanocell with the system Nb/Nb2O5/H2O as an example. [/b] [/i]

Mình sẽ soạn về bài này để mở hàng cho hướng thảo luận của thread này.

Ừ cái này được đây, @ Nguyên dựa vào đâu mà đánh giá bái báo đó Hót vậy. Anh có nghe có một chuong trính gì đó do TV truogn mua có khả năng thống kê bài báo nào load nhiều và bài đó ảnh huong đến bài , và lỉng vực nghiên cứu mà chăng biết đâu mà lần. Nguyên biết share cái

Trùi, làm sao mình tự đánh giá được chứ. Cái này là đánh giá cảu sciencedirect. Mình nghĩ, việc đánh giá dựa trên số lần đọc của mọi người thôi. Dù sao, đánh giá như vậy cũng hợp lý. Nhìn sơ qua list trên, mình thấy, hoặc đó là một bài rất chuyên sâu, hoặc là một bài có tính ứng dụng cao. Nói chung đều hấp dẫn. Bây giờ, trên thread này, mọi người còn có thể đi sâu vào thảo luận cụ thể về bài nào mà mình quan tâm nữa. Dĩ nhiên chỉ mang tính tổng quát thôi. Còn muốn khai thác toàn bộ, chắc phải tách về các box liên quan, như vậy sẽ có giá trị hơn.

Mình đánh giá rất cao những suy nghĩ của nguyencyberchem. Chúc nguyencyberchem sẽ gặt hái được nhiều thành công trong học tập và nghiên cứu. Với những tư tưởng và suy nghĩ và sau này là những hành động như vậy, mình cho rằng diễn đàn hóa học của chúng ta xứng đáng có vị trí trong nền hóa học của nước nhà

to minhtruc: thanks minhtruc nhiều vì đã động việc mình.

Trở lại cái list từ tháng 10-12 năm 2005. Thiệt tình mình đọc qua nhiều bài trong list trên, nhưng nói thật là không thật sự nắm bắt được gì nhiều. Và sau nhiều thời gian xem qua mình có một số nhận xét sau:

Thứ nhất: -Xu hướng rất mạnh trong khoảng thời gian này (cũng như bây giờ) là nằm về lĩnh vực biochemistry-Hóa Sinh với các bài sau : 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24 chiếm đến gần nửa các đề tài hottest. Điều này cho thấy chúng ta nên có một sự quan tâm đặc biệt hơn về mảng hóa sinh này. Theo mình biết, trong bộ môn Hóa của tui mình, bên Hữu cơ có một học phần hóa sinh tự chọn thì phải. Bên vô cơ thì cô Kiều Xuân cũng ấp ủ dự định đưa môn Hóa Sinh Vô Cơ vào giảng dạy từ vài năm trước rồi. Bây giờ thì mình không được rõ lắm.

Thứ hai:

Vấn đề về hóa học chất rắn mà cụ thể là vấn đề bề mặt vẫn chưa thể hiểu thật rõ, các bài 11 và 21. Rõ ràng tính chất bề mặt của vật liệu luôn là mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực xúc tác, quang hóa … Vì vậy cúng nên có những tập trung quan trọng về vấn đề này. Hiện nay thì bên Vô Cơ cũng đang tập trung giảng dạy nhiều về cái này

Thứ 3: NMR luôn giữ vai trò không thể thiếu trong tổng hợp hữu cơ và nghiên cứu về hữu cơ. Các bạn nên cố gắng chú ý học phần này của thầy Sơn. Các bài 1, 2, 6, 25 đặc biệt nhấn mạnh các nghiên cứu và kết quả NMR. Rất tốt cho các bạn hữu cơ tham khảo.

Thứ 4: Vai trò của Hóa Tin ngày càng được coi trọng, đặc biệt là các hệ giả lập tính toán dựa trên mô hình Monte-Carlo. Cái này có trinh thanh thuat đang làm Ph.D trực tiếp về mảng này, hi vọng môn hóa lý thuyết hoàn toàn có khả năng theo kịp các nghiên cứu này. NHất là khi vấn đề kinh phí thực nghiệm được giảm nhiều trong mảng này.

Đó là một số nhận định tổng quát của mình. MỌi người có thể bổ sung thêm thì sẽ rất hay. Mình nghĩ, việc có cái nhìn chung cũng có thể cho mình một số ý tưởng đáng giá. NHất là đối với các CBGD trẻ, các bạn sẽ có cơ hội đề nghị các seminar cho sv năm 2, năm 3 và nếu khả thi là đề tài tốt nghiệp luôn. Mình nhớ cô Kiều Xuân có nói 1 ý thế này: Cái khó chính là nghĩ ra đề tài cho sv, việc nghĩ được đề tài đòi hỏi một trình độ và tầm nhìn hết sức quan trọng. Chúc mọi người thành công

Em có biết một nhóm nghiên cứu bên Harvard nghiên cứu method này: Aspuru-gurik research group: đang nghiên cứu ba hướng chính, nhưng có một hướng cũng phù hợp với hóa mô hình cũng như hóa tính tóan, đó là hướng electronic structure theory Electronic structure theory cho phép chúng ta hiểu và tiên đóan được định hướng của một chemical process. Hơn nữa, thuyết này còn hỗ trợ rất tốt cho thực nghiệm, ở những chỗ gần đúng cũng như những chi tiết mà thực nghiệm ko thể nào giải thích được. hiện tại, nhóm nghiên cứu này đang tập trung vào DFT (density functional theory) và phát triển the quantum Monte Carlo method. Đây là mail của pro này : aspuru@chemistry.harvard.edu Nếu ai có nhu cầu tìm hiểu thì cứ mail cho ổng, nhưng phải có một chút kiến thức tổng quan ban đầu đã nhé !!! BM có một quyển introduce về method này, gửi anh em đọc chơi !!! hehehe ! link download: http://www.uploading.com/?get=I6KOH72Q

Chúc anh em trong 4rum học cực tốt, nghiên cứu cực giỏi ! :nhau (

Anh em có muốn thảo luận tiếp về 25 đề tài trên nữa không vậy? nếu không, mình chuyển sang 25 bài của tháng 1-3 năm 2006 nhé!

nguyencyberchem post luôn cái mới nhất đi, hình như list này chỉ nói về những bài trên Elservier, mình không thấy những bài của ACS, JCS,… hay những bài review trên Natural, Science. Mình nghĩ đánh giá như trên chắc cũng toàn diện lắm rồi.

Đúng vậy, chỉ chọn của sciencedirect thôi. TUy nhiên mức độ tổng quát theo mình cũng là ok rồi. THeo aqhl thì science có tính phổ cập hơn, vì vậy có lẽ để Yugi phụ trách về mảng ấy.

nguyencyberchem cứ post bài mới lên đi, mình đang cố gắng dịch cho xong bài 15. “Principles of electrochemical nanotechnology and their application for materials and systems” cho anh em đọc và mình cũng đang cần suy ngẫm thêm, tuy nhiên bài này dài quá và một số thuật ngữ dịch rất khó. Mình post lại bài đó lên đây (cái này trái phép đó-hehe) cho anh em trong nước nào quan tâm thì có thể load về đọc: http://rapidshare.de/files/32006151/Principles_of_electrochemical_nanotechnology_and_their_application_for_materials_and_systems.pdf.html

Bây giờ, để tiện theo dõi và nghiên cứu, mình add hyperlink vô từng bài luôn. Vì vậy hơi tốn thời gian. Vì thế có lẽ mình post ít bài một, như vậy cũng hay, mọi người có thể xem từ từ, nghiên cứu từ từ sẽ sâu hơn. Khi click vào link, nếu có account, sẽ xem được full article, còn nếu không có, thì xem được abstract. Như vậy cũng tốt hơn nhiều rồi, đúng không?

To minhtruc: Minhtruc chỉ nên dịch những chỗ quan trọng, introduction, cách tiến hành, kết quả… thôi, các phần thực nghiệm, thảo luận kết quả… có thể bỏ qua.

1. A useful bicyclic topological decapeptide template for solution-phase combinatorial synthesis of tetrapodal libraries • Short communication Tetrahedron Letters, Volume 42, Issue 41, 1 October 2001, Pages 7261 - 7263 Xu, Q.; Borremans, F.; Devreese, B.

 1. Effects of NO"x, @a-Fe"2O"3, @c-Fe"2O"3, and HCl on mercury transformations in a 7-kW coal combustion system • Article Fuel Processing Technology, Volume 86, Issue 4, 1 January 2005, Pages 429-448 Galbreath, K.C.; Zygarlicke, C.J.; Tibbetts, J.E.; Schulz, R.L.; Dunham, G.E.

3.Synthesis of thermally stable micro spherical @g-alumina by thermal decomposition of aluminum isopropoxide in mineral oil • Short communication Inorganic Chemistry Communications, Volume 6, Issue 7, 1 July 2003, Pages 930-934 Mekasuwandumrong, O.; Silveston, P.L.; Praserthdam, P.; Inoue, M.; Pavarajarn, V.; Tanakulrungsank, W.

 1. What shall we do with the drunken sailor? • Article Forensic Science International, Volume 156, Issue 1, 1 January 2006, Pages 16-22 Ritz-Timme, S.; Thome, M.; Grutters, G.; Grutters, M.; Reichelt, J.A.; Bilzer, N.; Kaatsch, H.J.

 2. Dendritic encapsulation-roles of cores and branches • Article Tetrahedron, Volume 59, Issue 22, 1 May 2003, Pages 3853-3861 Chasse, T.L.; Yohannan, J.C.; Kim, N.; Li, Q.; Li, Z.; Gorman, C.B.

5 bài trước thôi nhé, mọi người cùng ngâm cứu, rồi mình sẽ post tiếp. Post 25 bài một lần, hơi nặng, lại đâm lười nữa

Anh em đọc bài số 5 vui lắm nè, cũng hay lắm à nghen. Đưa pdf cho mọi người có cơ hội xem cho dễ nè

Bai nay hoi bi duoc:

Science 18 August 2006: Vol. 313. no. 5789, pp. 958 - 960 DOI: 10.1126/science.1128142

Switchable Surfactants Philip G. Jessop, et al.

Many industrial applications that rely on emulsions would benefit from an efficient, rapid method of breaking these emulsions at a specific desired stage. We report that long-chain alkyl amidine compounds can be reversibly transformed into charged surfactants by exposure to an atmosphere of carbon dioxide, thereby stabilizing water/alkane emulsions or, for the purpose of microsuspension polymerization, styrene-in-water emulsions. Bubbling nitrogen, argon, or air through the amidinium bicarbonate solutions at 65°C reverses the reaction, releasing carbon dioxide and breaking the emulsion. We also find that the neutral amidines function as switchable demulsifiers of an aqueous crude oil emulsion, enhancing their practical potential.

Anh Nguyên nhận xét hay quá : cô Xuân vẫn chưa đưa BioInorganic vào giảng dạy , hiện tại bên Vô Cơ đang có các hướng sau :

a) xúc tác Vô Cơ b) xi mạ điện hóa + xi mạ hóa học

hướng phức chất , bề mặt vật liệu vẫn chưa thấy? anh Nguyên có thể gợi ý 1 đề tài hấp dẫn để làm seminar ko ạ? em đang tính tìm về bề mặt vật liệu.

Về đề tài seminar, em phải theo ý hướng dẫn của thầy cô nào hướng dẫn em chứ. Hay là em có thể tự đề nghị đề tài, như vậy cũng rất hay. Nếu em muốn làm về bề mặt vật liệu, anh có 1 bài rất hay cho em, anh sẽ gửi cho em, em có thể in ra, hỏi ý kiến thầy cô hướng dẫn và tiến hành biên soạn, tuy nhiên, bài này khá khó, nếu không đầu tư nhiều, cũng dễ nản lắm

link usendit, down lẹ kẻo die nha em. Cái này rất đầy đủ và cao cấp, hồi học master, nó cũng dạy nhiều thứ như tài liệu này. Nói chung cũng khó lắm. Cố gắng nhé

 1. Fabrication of Fe-, Ni- and FeNi-coated Al"2O"3 core-shell microspheres by heterogeneous precipitation Article Powder Technology, Volume 160, Issue 3, 1 December 2005, Pages 229-233 Shen, X.q.; Jing, M.x.; Li, W.x.; Li, D.h.

 2. Asymmetric domino reactions. Part A: Reactions based on the use of chiral auxiliaries Review article Tetrahedron, Volume 62, Issue 8, 1 February 2006, Pages 1619-1665 Pellissier, H.

 3. Synthesis and activity of small molecule GPR40 agonists • Short communication Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 16, Issue 7, 1 April 2006, Pages 1840-1845 Garrido, D.M.; Corbett, D.F.; Dwornik, K.A.; Goetz, A.S.; Littleton, T.R.; McKeown, S.C.; Mills, W.Y.; Smalley, T.L.; Briscoe, C.P.; Peat, A.J.

 4. SAR and inhibitor complex structure determination of a novel class of potent and specific Aurora kinase inhibitors • Short communication Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 16, Issue 5, 1 March 2006, Pages 1320-1323 Heron, N.M.; Anderson, M.; Blowers, D.P.; Breed, J.; Eden, J.M.; Green, S.; Hill, G.B.; Johnson, T.; Jung, F.H.; McMiken, H.H.J.; Mortlock, A.A.; Pannifer, A.D.; Pauptit, R.A.; Pink, J.; Roberts, N.J.

 5. Nanomaterials and supercritical fluids • Review article Journal of Supercritical Fluids, The, Volume 37, Issue 1, 1 February 2006, Pages 1-22 Reverchon, E.; Adami, R.

Mấy bài báo trên sao em không Down về được nhỉ???

Nếu em dùng net ở trường ĐH KHTN thì mới có account, còn không em chỉ xem được abstract. Nếu đọc abstract, thích bài nào, yêu cầu rồi anh gửi cho, bằng USIT chẳng hạn