Xin tại liều về Chemical engineering ( Génie Chimique )

Hiện tại mình đang phải làm project về vấn đề “opérations unitaires bilan matière” trong tiếng pháp, còn tiếng anh là “assessment matter & unit operations” ( chắc thế) . Tài liệu khó quá, mong các bạn anh chi ai có tài liêu gì thì giúp mình với