Xin tài liệu tơ sợi

các bạn ơi.mình đang cần những thông tin liên quan đến tơ sợi.Những thí nghiệm điều chế thể hiện hóa tính … của tơ sợi.Bạn nào có thì share mình nhé .Mình thanks nhiều.liên lạc qua email huyen200490@