Xin cho hỏi về đơn vị mesh

đơn vị mesh được sử dụng khi nào, ý nghĩa của đơn vị này là gì vậy? ai bít xin chỉ giúp.

Mesh (scale)

Tyler mesh size Sieving or screening is a method of categorizing a powder’s particle size by running the powder through a specific sized screen. A powder can be separated into two or more size fractions by stacking the screens, thereby determining the powder’s particle size distribution. Sieves and screens are usually used for larger particle sized materials, greater than 44 micrometres (325 Mesh).

Two scales are used to classify particle sizes; US Sieve Series and Tyler Mesh Size.

–> Mình nghĩ cái này cũng không có gì đâu, dùng trong tuyển hạt, dùng mesh để gía trị dễ sử dụng hơn thôi (gần gần như pK trong phân tích vậy).

Vd Sieve size (mm) Tyler Mesh(approx) US (approx) 3.35 6 6