Xin cho hỏi về 24D!

Bác nào xin chỉ cho em CTCT của chất 24D với, và cách điều chế nó luôn ạ! Xin cảm ơn nhiều! :noel7 (

Bạn vào đây để xem:

Hợp chất đó sẽ như sau: Dùng retrosynthetic analysis, ta có thể đưa ra hướng tổng hợp chất này cũng đơn giản ! Đây là qui trình phổ biến:

Chúc vui !