Website giúp tìm phổ chuẩn

Để tìm phổ của các hợp chất hóa học đã biết, bạn có thể vào “Spectral Database for Organic Compounds”, SDBS. Đây là một website được tạo ra bởi tổ chức National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Nhật Bản, cung cấp miễn phí thông tin về đa số các hợp chất đã được biết.

Để sử dụng webiste này, các bạn chỉ cần sử dụng đường dẫn sau: http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi-bin/cre_index.cgi

Sau đó, click vào ô “I agree disclaimer and use SDBS”.

Việc tìm kiếm có thể theo nhiều cửa sổ khác nhau:

Cách tốt nhất là nếu bạn đã biết “CAS Registry No.:” hoặc “SDBS No.:” rồi đánh dấu chọn vào những loại phổ hoặc thông tin mà bạn cần tìm.

Nếu bạn không biết hai thông số trên, việc tìm kiếm có thể thực hiện thông qua:

  • “Compound Name:” bạn cần lưu ý đánh đúng tên hợp chất bằng tiếng Anh. Tuy nhiên tên gọi cũng rất khác nhau tùy theo tác giả và tạp chí.

  • “Molecular Formula:” tìm theo công thức phân tử. Kết quả tìm kiếm có thể cho ra rất nhiều hợp chất khác nhau. Sau đó bạn phải đọc và tìm xem chất nào là chất cần tìm.

  • “Molecular Weight:” đây là cách này sẽ cho ra kết quả hỗn tạp nhất và bạn phải mất nhiều thời gian để xử lý thông tin nhận được.

Và các cách khác nữa dựa vào phân tích nguyên tố, khối phổ (“MS Peaks and intensities:”) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (“13C NMR Shift” và “1H NMR Shift").

Kết quả tìm kiếm có thể xuất hiện dưới dạng tài liệu tham khảo. Bạn phải tìm cách download hoặc xin những bài báo đó để lấy thông tin về chất cần tìm. Khi download bài báo, bạn phải lưu ý lấy cả phần thực nghiệm (Experimental Section) và phần phổ cùng những thông tin đi kèm (Supporting Information SI). Thông thường những thông tin và hình ảnh phổ sẽ nằm trong phần này. Và hầu hết các tạp chí sẽ cho download miễn phí phần Supporting Information. Nên nếu bạn đã biết tên tạp chí cần tìm, thì google để tìm trang chủ tạp chí đó. Sau đó sẽ tìm đến năm, Volume, số xuất bản và số trang cần tìm. Tuy nhiên nhiếu tạp chí không có phần SI mà chỉ có phần experimental section trong bài báo, thì các bạn đành phải ráng kiếm đâu đó cho ra bài báo vậy.

CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ SỬ DỤNG THÀNH THẠO WEBSITE NÀY LÀ CÁC BẠN PHẢI BỎ THỜI GIAN RA ĐỂ THỰC TẬP!!!