Website cho lý thuyết và thực hành sắc kí

Các bạn sinh viên và các thầy cô muốn tìm hiểu về lĩnh vực sắc kí và ứng dụng cũng như những thuật ngữ, và ứng dụng hiện đại nhất liên quan đến lĩnh vực này xin vào tham khảo tại website: http://www.library4science.com/ Để nói về website thì chỉ có một từ là Perfectly. Các em sinh viên có thể tham khảo rất tột Trong suốt thời sinh viên, và khi đi giảng dạy và học tập, đây là tài liệu tham khảo chính của tôi Toàn bộ có 11 cuốn sách online về tất cả các lĩnh vực của sắc kí, Xin chúc các em sinh viên học tốt, :chaomung

nhưng mà bộ sách này không cập nhật. Toàn kiến thức hàn lâm không à.

Mọi kiến thức thực tế muốn hiểu được cần phải có căn bản. Bộ sách này không những chỉ cơ bản mà còn rất thực tế, lại không trình bày theo cách hàn lâm, đặc biệt hơn tác giả của nó là một người rất nổi tiếng có công lớn trong sự phát triển của kĩ thuật phân tích sắc kí. Do vậy đây là một bộ tài liệu qúy.