web trường MICHIGAN STATE UNIVERSITY

Đay là trang web hóa của trường Michigan state university của Mỹ, các bạn vào đây ngâm cứu xem có gì hay không nhé, rồi chia sẽ với anh em!!! :bachma ( http://www.chemistry.msu.edu/