Vô Cơ : Bài toán kinh tế dành cho các nhà hóa học

Đây là bài toán kinh tế trong môn "Kỹ thuật tiến hành phản ứng " . Do mình ko hiểu rõ về những vấn đề kinh tế lắm , nên mong các bạn - ai nắm vững về kinh tế xin giúp đỡ. Bài toàn này rất quan trọng quyết định lời lỗi của công ty sau này :slight_smile:

Đề bài : một kết quả nghiên cứu cho tháy có thể nâng cao hiệu suất của phản ứng điều chế sẳn phẩm A lên 5% bằng cách nâng thời gian phản ứng lên 30% . Hãy xác định xem việc ứng dụng kết quả này có hiệu quả kinh tế ko ?

Cho biết nhà máy có tồng đầu tư 15000 triệu đồng , trong đó có 3000 triệu đồng lưu động , 8.000 triệu đồng đầu tư cho trang thiết bị được khấu hao trong 10 năm và 4000 triệu đồng đầu tư cho nhà xưởng được khấu hao trong 20 năm . Sản lượng hàng tháng là 100 tấn và giá thành mỗi tấn là 10 triệu . Lãi suất ngân hàng là 1% / tháng . Giả sử việc cải tiến quy trình ko làm thay đổi cơ cấu đầu tư.

khấu hao là gì? sau 20 năm khấu hao nhà xưởng là thế nào?

lãi suất ngân hàng này có phải là do công ty vay mượn tiền ngân hàng để sản xuất? hay là do công ty gửi tiền vào ngân hàng?

bài toàn có lời giải nhưng TriZ đọc ko hiểu gì cả. Ai có thể giải bài toán kinh tế cần thiết này được ko ạ?

Đáp số bài toán : " Việc cải tiến qui trình sẽ làm cho giá thành sản phẩm biến đổi " + 0.054 triệu / tấn. Như vậy việc cải tiến quy trình là có hại về mặt kinh tế "


Mình nghĩ sau khi thi môn Kỹ Thuật tiến hành phản ứng, chắc bạn đạ hiểu phần nào. Tuy nhiên, có một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế mà mình có biết sơ sơ:

  • Khấu hao tài sản: khi bạn đầu tư một thiết bị hay nhà xưởng, bạn phải bỏ ra một số tiền rất lớn, và bạn phải thu hồi vốn trong một thời gian khá dài (thường là 10 năm). Nghã là bạn chia tổng số tiền đã đầu tư cho 10, một năm bạn phải thu hồi 1/10 tổng số vốn dã đầu tư. Và số 1/10 này được tính vào các sản phẩm của bạn. Sau thời gian khấu hao tài sản, bạn đã thu hồi toàn bộ tiền vốn đã đầu tư.
  • Lãi suất ngân hàng: khi làm kinh tế, để tăng số tiền đầu tư cho thiết bị, bạn phải vay ngân hàng, với một mức lãi nhất định, và hàng tháng bạn phải trả lãi, dù có sản xuất hay không, dù có lời hay lỗ. Như vậy, bất kì sự thay đổi nào về vận tốc phản ứng đều ảnh hưởng đến thời gian sản xuất. Với bàn toán trên, chỉ để tăng 5% hiệu suất, bạn phải tăng thời gian phản ứng lên 30%, đồng nghĩa với thời gian sản xuất bị kéo dài => Số mẻ trong 1 tháng bị ít đi => Giảm tiền lời, trong khi các khoản chi khác phải chi như tiền nhân công, nhà xưởng… Hơn nữa, việc cải tiến làm tăng giá thành sản phẩm, điều này thực sự là không có lợi, vì hiện nay, người ta đều muốn cải tiến để tăng chất lượng, giảm giá thành.