vào facebook trên ubuntu

Hiện nay một số mạng ở Việt Nam không thể vào được facebook, bạn có thể khắc phục trường hợp này bằng cách chỉnh sửa DNS trên window, với Ubuntu giải pháp đơn giản là…

Vào trang này : Download the Opera Browser for Computer, Phone, Tablet | Opera để download trình duyệt Opera for linux

Sau khi cài đặt xong bạn vào Opera Applications - Internet - Opera

Sau đó nhìn lên thanh tab Chọn Tools - Preferences - Web Pages

Ở mục Web pages chọn Opera Turbo là On

Sau đó thì ok và bây giờ bạn có thể vào facebook !