ứng dụng của các hợp chất có oxi của clo

em đang làm bài nghiên cứu về các ứng của hợp chất có oxi của clo như nước Javen,Clorua vôi,muối clorat ,HClo,HClo3,HClo2,HClo4.Xin các sư huynh giúp em với!!! :vanxin( nếu sư huynh nào tìm được ứng dụng kèm hình ảnh và phản ứng thì càng tốt.Trăm ngàn lần hậu ta.(còn ko cho em một số trang web để em tự tìm cũng được).Thanks mấy sư huynh nhiều