Tuyển tập bộ đề thi nước ngoài

Đây là chùm tài liệu đề thi, có cả giải đáp, BM tải từ nhiều trang hóa học nước ngoài. link down: http://s36.yousendit.com/d.aspx?id=22SEMZ1H6OM0E38NQCRFCN0SMO http://s36.yousendit.com/d.aspx?id=1RNS1WG54TG910XBIOFUQLUMQH http://s36.yousendit.com/d.aspx?id=2GCQTR8E7TNNZ2FLY0XSAKRYK1 http://s30.yousendit.com/d.aspx?id=16UJALM989TYO2XL4XFETCZ51R http://s4.yousendit.com/d.aspx?id=0P305G98YY14R2NEMM70SISTS0

Hoặc download ở đây

  1. [Download here ](http://www.compchem.hcmuns.edu.vn/chemvn/tainguyen/dethi/de thi.rar)

  2. [b]Download here [/b]

  3. [b]Download here [/b]

  4. [b]Download here [/b]

anh bluemonster ơi anh có thể upload lại được ko ? các link trên đều đã die hết rồi. cảm ơn anh nhiều.

may dai ca chet het roi