Tự học cách viết essay

Share anh em cuốn sách dạy viêt essay cũng khá cool !!! Cần phải học viết essay trước khi đi xin xỏ học bổng đi bất kì đâu !!! :noel4 ( :heorung( Edited !!!

Đọc một thêm số bài application essays đã được chọn lọc tại http://duhocvn.org