Treo nick mickey87

Đây là bài học kinh nghiệm cho những bạn nào vào nhờ download tạp chí mà không đọc qua nội qui.

Tham khảo các bài post vi phạm: http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=7351

http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=7350

http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=7349

http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?p=37267#post37267

Nội qui treo đầu ngõ, dễ thấy vô cùng: http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=3091"

Hoặc chí ít nếu lười quá, chỉ muốn nhờ download thì cũng nên vào topic này “New member - ChemVN quick tour” http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?p=36264

Cứ muốn làm chuyện khác người. Nghỉ 3 ngày đọc nội qui nhé.