Tranh ko lời

Mấy cái này post rồi, mất up lại nhưng có nâng cấp

Mọi người thấy rất rõ là, các bạn ở trên không giỏi về Toán nhưng chưa hẳn là những người không thông minh. Biết đâu đây là nhân tài trong những lĩnh vực khác. Nói chung, cũng nên học tập các vị này. haha