tổng hợp beta naptol da cam

các bạn nào cho mình các cách để tổng hợp beta naptol da cam?mình đang cần gấp ,các bạn giúp gium mình

Chào bạn vubachkhoa,

Câu hỏi này trùng lắp với một bài thread khác đã được post lên trong diễn đàn.

Bạn xem ở đây: http://www.chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=2397

Thân,

Teppi