Tỏ Tình

Tỏ tình có 1 không hai đây- y vọng nhà Hóa chúng ta sẽ làm một cách tỏtình khác hoành tráng như vậy