Titanium and Zirconium in Organic Synthesis--nhờ anh em tìm hộ

mình đang cần tìm quyển “Titanium and Zirconium in Organic Synthesis” nhờ anh em tìm đường linhk của nó hoặc nếu có thì up lên chia sẻ với mình nhá THANKS!

Giá bán hiện hành trên amazon: 215 $

Xem thông tin tham khảo tại đây:

download tại đây:

http://mihd.net/qzrd71

Password như truyền thống !

Chúc vui !