Tính kết quả từ HPLC bằng cách nào???

Em đang cần xác định hàm lượng của 1 chất trong dịch chiết bằng HPLC, cụ thể là xác định hàm lượng độc tố Microcystin RR, LR, YR trong dịch chiết từ 1 loài vi khuẩn lam Microcystis. Em đã có sắc ký đồ chạy HPLC (em gửi đi phân tích) của mẫu cần xác định và sắc ký đồ của các mẫu chuân.Nhưng em ko biết cách tính, các bước tính để có được kết quả cụ thệ Thầy cô và anh chị có thể chỉ giùm em được không a? em cám ơn!!!Em đang rất cần

vấn đề này không khó, nếu em đã có sắc ký đồ đầy đủ và đã định tính được các peak. thì gửi cho anh diện tích peak của mẫu chuẩn và mẫu thử của từng chất, tỉ lệ pha loãng của mẫu thử và mẫu chuẩn (trong đó có khối lượng, hệ số pha loãng của mẫu thử và mẫu chuẩn), anh sẽ chỉ tận tình và tính dùm cho luôn.

Bạn có nội chuẩn chạy kèm trong mẫu và trong từng chuẩn hay không? Nếu không có thì bạn chạy chuẩn bao nhiêu lần, bao nhiêu nồng độ khác nhau? Nếu cả hai đều không có thì bạn không tính được kết quả đâu.

Về nguyên tắc phân tích, khi đã định tính được pic nào trên sắc ký đồ tương ứng với chất nào và đã có sắc ký đồ của các mẫu chuẩn với những nồng độ khác nhau thì ta có thể tính ra nồng độ của chất cần phân tích bằng phương pháp đường chuẩn, cách thức làm như sau: Vẽ đồ thị của diện tích pic theo nồng độ, từ đó dùng phương pháp bình phương tối thiểu để suy ra đường hồi quy( những việc này bạn có thể thực hiện bằng excel sau vài cú nhấp chuột). Khi đã có phương trình hồi quy dạng A = a + bC trong đó A là diện tích pic, C là nồng độ của chất phân tích, a, b là các hệ số hồi quy, căn cứ vào sắc ký đồ của mẫu, ta có được A của chất cần phân tích, dựa vào phương trình này ta sẽ suy ra được nồng độ của chất cần phân tích trên đường chuẩn. Từ nồng độ này, căn cứ vào khối lượng hay thể tích của mẫu (dịch chiết) cũng như các thể tích pha loãng thì sẽ suy ra được hàm lượng của chất cần phân tích trong mẫu.

Nếu đã chạy bằng HPLC và trong những điều kiện và yêu cầu thông thường của phân tích thì không cần xài nội chuẩn. Chất nội chuẩn đựơc sử dụng để khắc phục phần nào hiện tượng không lặp lại của quá trình tiêm mẫu nhất là trong sắc ký khí, nhưng ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật tiêm mẫu tự động hạn chế này được khắc phụ rất nhiều. Mặt khác, việc tìm ra một chất nội chuẩn đáp ứng được yêu cầu của nó rất khó cho nên việc sử dụng chất nội chuẩn nhiều khi là không thể.