Tính chất hóa học của haloperidol

Mọi người ơi!! Ai biết site nào có thông tin về tính chất hóa học của một hợp chất là thuốc không ạ? Ví dụ như mình đang tìm tính chất hóa học của haloperidol ạ. Mình tìm từ tiếng việt sang tiếng anh cả các bài báo rồi đều không có. Mong mọi người giúp đỡ ạ.