tìm tài liệu về "công nghệ sản xuất phenol"

mình đang tìm tài liệu về “công nghệ sản xuất phenol”. Ai biết làm ơn chỉ dum Thanh nha.Cam ơn các bạn,các anh chị nhiều lắm.

chắc bạn nên liên hệ với các bạn bên Hóa dầu và xúc tác Hữu cơ thì may ra tìm được tài liệu như ý…