Tim sach ebook ve distillation design và ethanol distillation

chào các anh em chiến hữu, mình rất cần sách ebook liên quan đến distillation design, ethanol distillation cũng như là ethanol dehydration technology. Kính mong các chiến hữu gần xa giúp đỡ cho vài đường link để down load sách về nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ :noel6 ( :hocbong (

Bạn hãy tìm kỹ trong forum này có đấy, nếu bạn thích đọc thêm hãy vào trang : books.google.com rất nhiều , đọc xả láng luôn . Nhưng bạn nhớ chọn Full view books nha trừ khi bạn có thể mua sách trong đó . Good luck!