tim hoa chat & sach

moi nguoi bit o dau trong tp hcm co ban hoa chat de thuc hanh ko? ca sach chuyen nghanh tham khao nua. hix hix minh di khap cac tiem sach ma toan la may cuon gi dau ko, chang chi tiet can ke gi ca . chi vay bo ai hiu ? tien thi ko quan trong lem (tu tu "xoay"cung co nhi) . moi nguoin lam on ghi dia chi cu the nhe

Cứ tới đường Tô Hiến Thành (khúc gần BK), rùi chợ Kim Biên … sách chuyên ngành thì thiếu gì ở các trường ĐH, rùi nhà sách Minh Khai, NVC … hix, TP HCM thì tùm lum ! :nhau (

thi tum lum em moi nho may anh cho dia chi cu the ca tren sach lun de tien cho tim kiem ( ca do phi tien mua toan rac). BM bit cuon nao thich hop cho tui pho thong ko phan VB voi MO y (nhat la cho lop 10, 11)

Trình độ phổ thông thì nên cũng cố thật chắc căn bản, muốn đọc thêm MO hay VB … thì những cuốn của Thái Doãn Tĩnh, Đào Đình Thức có vẻ hợp lí !!! Mặt khác, việc đọc thêm nên kết hợp với các tài lịêu trên mạng ! :art (