Tìm hiểu về các chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Có ai có bản phân tích chi tiết về tác dụng của các chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 10/2021/TT- BYT không, cho mình xin với