Tìm ASTM of temperature viscosity

:bachma (Tôi đang tìm hiểu về các tiêu chuẩn của Mỹ về nhiệt độ trong việc đo độ nhớt của OPV. Các bạn có thể chia sẻ với tôi nha. Tôi đang cần gấp lắm!Thanks:nghe (