tiểu luận về reserpine

e đang học hóa,năm thứ I.thầy bắt fải làm tiểu luận về reserpine but khổ nỗi e ko bít fải tìm ở đâu hết,e cũg chưa từg đc học wa.các a chị ai học wa rồi làm ơn giúp e với!e cám ơn nhìu! :vanxin(