Thí nghiệm hóa học trong Flash

Mô tả thí nghiệm: Cho miếng kẽm vào bình đựng axít sunfuric loãng. Như ta đã biết trong quá trình xảy ra phản ứng, các chất được tạo ra là kẽm sunfat và khí H2 bay lên. Như vậy, để mô phỏng được thí nghiệm này trong Flash, ta chỉ cần tạo chuyển động thả một tấm kẽm vào bình đựng dung dịch axít.

  • Tạo Movie Clip cho chuyển động:

Vào Insert/New Symbol để tạo các movie clip cho các vật: gồm bình đựng chất thí nghiệm, miếng kẽm,…

Sau khi thực hiện lệnh Insert/New Symbol, cửa sổ Creat New Symbol xuất hiện, nhập tên và chọn tùy chọn Movie Clip như hình bên dưới. Sau đó, sử dụng công cụ Oval, Rectangle và thêm kỹ năng vẽ trong Flash để tạo đối tượng movie binh_dung Tương tự, ta tạo tiếp movie miengkem cho miếng kẽm, các movie được quản lý trong thư viện của chương trình.

  • Thiết kế các đối tượng trên màn hình làm việc:

Đưa đối tượng các movie clip ra màn hình làm việc từ thư viện của chương trình bằng cách như sau.

Trước tiên, bạn hãy tạo các Layer trên TimeLine:

Nhấn đúp chuột trên Layer 1, đổi tên thành Layer Binhdung. Để chèn thêm Layer, bạn nhấn chuột phải trên Layer, chọn Insert Layer. Chọn Layer vừa được chèn và đối tên thành Layer miengkem.

Như vậy, trên TimeLine, ta có hai Layer là Layer binhdung và Layer miengkem.

Sau khi tạo được hai Layer, bạn đưa các đối tượng movie clip trong thư viện ra hai Layer này (Trên Layer binhdung chứa movie clip binhdung và trên layer miengkem chứa movie miengkem).

  • Tạo chuyển động cho từng đối tượng

Cách tạo chuyển động bằng phương pháp Motion Tween trong Flash, không khác gì so với những bài thực hành trước.

Đó là bạn tạo từng chuyển động cho các đối tượng. Cách thực hiện như sau:

  • Trên Layer bình đựng:

Tại Frame 1 đã tồn tại đối tượng movie clip binhdung, bạn chọn đến Frame 80, nhấn chuột phải trên Frame này và chọn Insert Frame.

  • Tạo chuyển động cho movie miengkem trên Layer miengkem:
  • Tại Frame 1 là vị trí ban đầu của miếng kẽm, chọn tiếp Frame 40, nhấn F6 để copy Frame, di chuyển miếng kẽm đến vị trí thứ hai.

  • Chọn một Frame bất kỳ giữa Frame 1 và Frame 40, nhấn chuột phải và thực hiện lệnh Create Motion Tween. Ta sẽ được chuyển động của miếng kẽm từ phía trên đến mép của bình dung dịch axit.

  • Tiếp theo ta làm chuyển động từ mép của chất dung dịch xuống bên dưới của bình đựng dung dịch axít.

  • Từ Frame 40, ta sẽ chọn tiếp đến Frame 80, nhấn F6 để copy Frame, di chuyển miếng kẽm đến vị trí thứ ba của bình đựng dung dịch.

  • Chọn một Frame bất kỳ giữa Frame 40 và Frame 80, nhấn chuột phải và thực hiện lệnh Create Motion Tween.

Điểm đặc biệt của chuyển động này đó là khi ta cho miếng kẽm vào sâu trong bình đựng dung dịch, miếng kẽm sẽ bị mờ đi. Vì thế, ta sẽ làm thêm một chút kỹ thuật. Tạo hiệu ứng mờ dần của miếng kẽm. Và trong quá trình chuyển động từ Frame 40 đến Frame 80, miếng kẽm cũng sẽ có sự biến đổi từ rõ cho đến mờ dần (Xem hình vẽ để thấy được hiệu quả của hiệu ứng). Cách thực hiện như sau:

Trên Frame thứ 40, bạn chọn Frame và chọn đối tượng. Bên dưới của cửa sổ Properties, phía bên tùy chọn Color, bạn chọn thuộc tính Alpha và nhập thông số 70%. Làm tương tự trên Frame thứ 80, chọn đối tượng và trên cửa số Properties cũng chọn thuộc tính Alpha cho thông số khoảng 30% (xem hình vẽ trên để thấy ở trạng thái thứ ba miếng kẽm đã bị mờ).

Như vậy, bạn đã tạo được chuyển động mô tả thí nghiệm hóa học. Đây cũng là một bài thực hành cơ bản với những kỹ thuật quen thuộc như những bài tập trước nhưng thêm một kỹ năng tạo hiệu ứng mờ dần cho đối tượng giúp tạo hiệu quả và độ chân thực của thí nghiệm. Trên thực tế, khi thí nghiệm diễn ra, sẽ có chất khí H2 bay ra, ta có thể nhìn thấy bình thí nghiệm sẽ bốc hơi chẳng hạn. Song với những chi tiết đấy có lẽ là sẽ rất khó thực hiện đối với phần mềm này và chúng ta sẽ còn phải tìm hiểu nhiều.

Đây là một bài thực hành hay và cũng không quá khó cho các bạn. Trong bài tập này, còn có thêm một đối tượng movie clip đó là đối tượng bàn tay và với đối tượng này, các bạn cũng tạo những chuyển động tương tự như đối với đối tượng miếng kẽm để làm sinh động thêm cho bài thí nghiệm. [RIGHT] www.vnschool.net[/RIGHT]