Than antraxit

1.Sách Hoàng Nhâm tập 2 có nói:“Nhà máy thiếc Tĩnh Túc dùng than antraxit khử tinh quặng caxiterit (SnO2) đã được tuyển ở trong lò lửa ngọn. Để tinh chế thiếc nguời ta nhúng môt cây vầu tươi vào nồi thiếc nóng chảy. Các khí sinh ra từ cây vầu làm cho thiếc nóng chẩy được khuấy trộn mạnh, nhờ đó tiếp xúc nhiều với không khí, các tạp chất ở trong thiếc được oxi hóa và nổi lên trên”. Cho em hỏi than antraxit và cây vầu là cái gì? 2. Nhân tiện cho em hỏi gelatin là cái gì (dùng trong kĩ thuật nhiếp ảnh)?

Cái này bạn có thể sợt trên Gú gờ :smiley: cây vầu hình như cùng họ với tre trúc thì phải :smiley: