Thắc mắc về hóa chất LiCl và TetraChloroethylene

Mình muốn nhập 2 hóa chất này với số lượng lớn nhưng nghe nói là do tính độc hại của nó nên hình như bi cấm không cho nhập, mình thắc mắc là:

1 - cấm nhập hoàn toàn T_T

2 - cấm nhập với số lương lớn hỉ cho nhập một lượng nhỏ –> thì số lượng được phép là bao nhiểu

Bạn nào có thông tin thì giúp mình!