thắc mắc năng lượng liên kết !

cac ban cho mình hỏi tại sao năng lượng nối C-H trong metan lai cao hơn trong etan :rau (

Cái này có thể giải thích như sau: Bằng sự giải tỏa của Electron tự do của gốc obitan p với các obitan của liên kết C-H bên cạnh (hiêu ứng siêu liên hợp)số obitan C-H càng lớn,sự giải tỏa càng lớn ,gốc cang bền VD năng lương phân li của C-H trong mêtan là105kcal/mol còn etan là 98kcal/mol ngoài ra cậu có thể tìm ở trong tập 1 của Thái Doãn Tĩnh trang72-73 Chúc bạn thành công

nói chung e tựdo khi phân cắt đòng li càng giải tỏa nhiều cho lkC-C thì gốc ấy càng bền năng lượng phân li sẽ càng ít VD ở C bậc1 là 98kcal/mol còn Cbậc3là 95kcal/mol còn với metan là C bậc 0 thì số liệu như trên

Có thể nhìn hình này sẽ rõ ý của sutrovecuanguoisin hơn !!! (hix, cái tên nick gì mà dài rứa !!!), sự xen phủ giữa hai MO pi thì chú ý một thằng có hai e với một thằng ko có e nhé !!!

Chúc anh em học tốt !!! :ungho (

Mấy anh ơi, em học thầy Trần Quốc Sơn có 1 vấn đề này mà ko biết làm sao(thầy ko trả lời!): Năng lượng phân li lk C-D > C-H, tại sao?

Đây là một vấn đề chỉ đơn thuần thực nghiệm. Trước hết view wikipedia một chút nào:

Theo ý riêng của mình, có thể dựa vào hai yếu tố:

  • Thứ nhất, do tần số dao động của C-H lớn hơn C-D, nên liên kết C-H dễ đứt hơn C-D, do đó năng lượng phân li liên kết C-H < C-D

  • Thứ hai dựa vào

Mà D có reduced mass cao hơn H, nên zero-point energy của C-D giảm, => năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết (năng lượng phân li liên kết) của C-D sẽ cao hơn C-H.

Thân !