Tết rồi đó anh em

Anh em ai cũng mới trải qua mùa thi quyết liệt, bây giờ sắp tết rùi!!! sướng ko kể nổi!! Nhưng ăn tết xong đừng wên hoạt động khí thế đó. Chúc mọi người ăn tết được nhiều!! để lấy sức bước vào học kì sau cày tiếp! :nhacto ( :tuongquan :gaucon( :tantinh ( :sep ( :bachma (