Tạp chí ceramic của Nhật Miễn Phí

Đây là tạp chí ceramic mới của nhật. Theo mình biết hiện giờ vẫn còn cho download miễn phí. Xin mời các bạn yêu thích vô cơ tìm hiểu Địa Chỉ

Trang này là tài liệu mở của cornell universiry. Các bài báo có kiểm định chất lượng. http://arxiv.org/