Tạo phức của canxi clorua với rượu, ester,...

Mình được biết là: CaCl2 có khả năng tạo phức với ester, rượu, phenol,…Các bạn có thể giải thích cho mình hiểu cơ chế tạo phức được hay không? Thanks a lot!!!

tớ cũng nghe qua là CaCl2 có tạo phwcs với các rượu, như CH3OH với lại C2H5OH nên không được dùng CACL2 để làm khô được.tớ nghĩ là sự tạo phức dưa tren đôi e tự do của O đó

Mình nghĩ thì thường là nguyên tố chuyển tiếp tạo nhiều phức do nó có nhiều lớp trống như Fe hay Cu đó…

Nghĩa là sao? mình không hiểu

Phức thì các nguyên tử trung tâm thường là các kim loại chuyển tiếp bỏi vì nó có các obitan trống để nhận lấy những cặp e chưa liên kiết của các phối tử,liên kết mang bản chất là liên kết phối trí!!!