Tan trong hư vô-Không nghe thiệt lạc hậu đó

[MUSIC]http://streamer.soundclick.com/jarry_DL/13/03/freemp3/lkproduction+tantronghuvoweddyphuonganh.mp3[/MUSIC]

Down here

Ông cho tui xin, nghe 128kb mà cứ rèrè khó nghe quá, lại có giọng cô nào nhảy dzô nữa cứ nhao nhao lên ấy… thể loại này quả thực tui không quen nghe. CÒn lời bài này thì cũng khó lọt nốt híc… có lẽ hôm nay tui khó tính tính quá … khàkhà