Tamiflu: Thuốc phòng ngừa và chữa trị hữu hiệu bệnh cúm gia cầm!

Tamiflu: Thuốc phòng ngừa và chữa trị hữu hiệu bệnh cúm gia cầm!

Cái này hồi trước forum mình có 1 loạt bài thảo luận trong thread molecule ò the month rùi, nhưng đáng tiếc máy chủ bị die thế là mất hết… AI muốn tìm hiểu thêm, vô link này nè Tamiflu