Tại sao là đường 5

mình gặp trong diễn đàn sinh học việt nam câu hỏi này? Tại sao ADN sử dụng đường 5 mà không dùng đường 6? Tại sao nấm men chỉ lên men đường 6 không lên men đường 5 Mình tìm tài liệu không thấy Bạn nào biết chỉ giùm!!! :doivien(

bản chất của sự việc là do di truyền nó yêu cầu vậy , không đúng yêu cầu nó thà chết chứ không chơi , không thèm xài tạm

Câu hỏi của bạn đưa ra thật thú vị. Mình xin đưa ra 2 nhận xét để bạn tham khảo thêm: _Đường 5C có trong ADN để tạo các liên kết với H3PO4 và các bazo nitric(A,T,G,X) _Đường 6C có trong nấm linh chi: là cơ chất cung cấp năng lượng, tham gia vào các quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào.

tóm lại bạn codo vẫn chưa trả lời vào vấn đề chính