Tài liệu về MOHucken tự soạn

Đây là bài viết về phương pháp MO Hucken do BM viết. Nguồn tham khảo chính là sách " cơ sở lí thuyết hóa hữu cơ" của thầy " Trần Quốc Sơn Các bạn có thể tải về đọc, rồi mọi thắc mắc về phương pháp này hãy vào box kiến thức hữu cơ mà hỏi nhé. BM sẽ cố gắng trả lời các bạn.