Tài liệu sơ lược về các số lượng tử

Đây là tài liệu BM down được bằng tiếng việt do “Hội hóa học trẻ việt nam” viết. Nhưng tài liệu này hình như hơi sơ sài. Bạn nào có tài liệu nào hay hơn thì share nhé. :thohong(