Tài liệu hữu cơ tổng hợp phổ thông

Đây là tài liệu BM tải được từ lâu rùi :biggrin: tải vẫn chưa hết, nhưng cũng đủ đọc. Ai có tài liệu này nguyên vẹn thì share nhé :cool:

pas la gi vay ban oi

http://www.chem.uic.edu/web1/OCOL-II/WIN/HOME.HTM http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/

dua len ma ko cho pas thi dua len lam gi