tài liệu hóa kỹ thuật

ai có tài liệu vè hóa kĩ thuật không? chia sẽ file cho mình với