Tách Toluen và Crezol

Giúp mình nhá ! Thanks

Cho Crezol tác dụng w NaOH => C6H4(CH3)ONa Như thế là đã tách đc ra 2 chất với nhau tiếp tục lấy sản phẩm trên tác dụng tiếp với H2O và CO2 để tái tạo lại Crezol và NaHCO3

Đúng hok ta :24h_046:

Tách C6H4(CH3)ONa với toluen ntn :24h_125:

Bạn có thể chiết, lọc v.v… gì đó cũng đc :smiley: mình cũng ko rành :017:

Toluen tan trong DMHC, C6H4(CH3)ONa thì không.

Bạn nói rõ dm nào đc ko ? :24h_125:

Bạn chỉ cần cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp thì crezol phản ứng và tan vào nước, tạo thành hiện tượng phân lớp: chất lỏng ở trên là toluen nổi lên trên ( vì có tỉ trọng nhỏ hơn ), dung dịch ở dưới gồm NaOH còn dư, C6H5(CH3)ONa, H2O Dùng pp chiết tách, thu riêng toluen. Còn dung dịch hỗn hợp NaOH còn dư, C6H5(CH3)ONa, H2O thì bạn nhỏ HCl hay sục CO2 thì thu được crezol ở dạng chất rắn màu trắng ( ví nó ít tan giống phenol).