Tác dụng của NaCl trong phản ứng xà phòng hóa

Các bạn cho mình hỏi: Sau khi xà phòng hóa, cho thêm NaCl vào, xà phòng sẽ tách ra khỏi glixerin, H2O và nổi lên trên. Vậy thì tại sao khi thêm NaCl vào thì xà phòng sẽ tach1 ra khỏi glixerin, H2O và nổi lên trên?

Theo mình thì NaCl có tỉ trọng lớn nên sẽ đẩy khối xà phòng lên trên. Muối natri của các acid béo thì khó tan trong dung dịch NaCl bão hòa nên sẽ kết tinh . Còn glyxerin không kết tinh nên sẽ tách ra thôi. Thân !

tiện topic này cho em hỏi. là khi cho CH4 td với Cl2 thì cần phải có nước muối để làm gì ? Em nghĩ là để HCl tan vào nước muối , nhưng tại sao lại không dùng nước ?

sống thì phải dọc sách chứ hén: tựa=link dơn hể :

Học cách trò chuyện với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào

:cool (

Hi Le Vy,

Đây là một phương pháp tách glycerol trong sản xuất xà phòng.

Sau phản ứng xà phòng hóa, sản phẩm tạo thành là glycerol và Sodium stearate. cả hai chất đều tan được trong nước, do glycerol tạo được liên kết hydro với nước, còn sodium stearate là chất điện ly.

Người ta cho dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp sản phẩm, thì xà phòng tách ra và nổi lên trên.

Nguyên nhân là do thay đổi môi trường điện ly, độ phân ly sodium stearate sẽ giảm, hòa tan rất ít trong môi trường NaCl bão hòa. Sodium stearate tách khỏi hỗn hợp glycerol + nước + NaCl và nổi lên trên. Người ta dùng phương pháp chiết tách thì thu được glycerol và xà phòng.

thân.:water (

theo minh` nó có 2 tác dụng . 1 là để HCL tan vào trong nước . 2 là điều quan trọng nhất là để cho CL ít tan trong nước đi ảnh hưởng xấu đến tốc độ phản ứng .