Sửa chữa pipiettor

Có bạn nào biết cách sửa pipettor không? Cái của lab mình thuộc loại Erba Biohit 100 - 1000µl. Hiện tại phần chỉnh volume bị kẹt không thể điều chỉnh được. Có bạn nào biết cách sửa xin chỉ dùm.

Hi,

Nghe như cái pipettor bạn đang dùng là loại single channel mechanical pipettor ( Pipet cơ 1 kênh hút). Loại này hay có tình trạng nút chỉnh volume thường bị kẹt. Chủ yếu là do lò xo (ejector spring) của pipettor.

Bạn có thể thực hiện việc tháo nó ra và kiểm tra lại lò xo có bị kẹt hay phần nút nhựa giữ lò xo (upper and lower parts of ejector) có mòn không? Trường họp là lò xo kẹt thì bạn vệ sinh rồi dùng dầu silicone để bôi trơn khu vực này.

Thân,

Teppi