Sự phân chia các thời kì lớn của Lịch sử Hoá học

Sự phân chia các thời kì lớn của LSHH không thật giống nhau . Chúng ta có thể đưa ra một sự phân chia tương đối hợp lý như sau :

Tuy ngày nay đã có định nghĩa rõ ràng : Hoá học là môn khoa học nghiên cứu các chất và sự biến hoá của chúng , nhưng hoá học chỉ được coi là môn khoa học chính thức từ khi có mục đích yêu cầu xác định và có đối tượng riêng . Tính độc lập của hoá học chỉ mới thể hiện vào giữa thế kỉ 17 mà thôi . Tuy vậy không thể cho rằng LSHH bắt đầu từ thời điểm này . Từ hàng thiên niên kỷ trước công nguyên đã có nhiều “nôi” văn minh trên thế giới . Nhiều di vật cổ tìm thấy chứng minh rằng từ thời thượng cổ 7000 – 8000 năm trước công nguyên con người đã có những “hiểu biết hoá học” nhất định . Chẳng hạn như về đồ trang sức bằng vàng, bạc, gốm, thuỷ tinh thô sơ, sơn màu và thuốc nhuộm, tên hoặc luỡi giáo bằng đồng hoặc sắt ……, về chất này chất khác và cách chế biến sử dụng .

Khảo cổ học Việt Nam cũng đã phát hiện được nhiều di vật cổ tương tự như trang sức bằng vàng, bạc, đồ gốm (gạch, ngói, chum vại ……) , mũi tên, lưỡi giáo bằng đồng , sắt . Có trống đồng Ngọc Lũ của văn hoá Đông Sơn , thời Hùng Vương, đúc đẹp, tinh vi được thế giới đánh giá cao .

Sự nghiên cứu kĩ cho thấy rằng suốt từ thế kỉ thứ 4 sau công nguyên đến đầu thế kỉ 16 đã có một trào lưu lớn tìm tòi nghiên cứu gọi là giả kim thuật , được xem như là thời kì “Tiền hoá học” . Hoạt động của thời kì này tuy còn thần bí, duy ý chí nhưng rõ ràng đã xây dựng được một số quy trình thực hành thủ công . Giai đoạn từ đầu thế kỉ 16 đến giữa thế kỉ 17 là thời kì chuyển tiếp với sự xuất hiện của hoá y học và hoá kỹ thuật . Rồi hoá học độc lập ra đời chập chững trưởng thành và đến cuối thế kỉ 18 mới có bộ mắt hoá học hiện đại ……

Tổng hợp lại , chúng ta chia được lịch sử hoá học làm 5 thời kì lớn như sau :

 1. Thời kì cổ đại : từ thượng cổ đến hết thế thứ 3 sau công nguyên .

 2. Thời kì giả kim thuật : từ thế kỉ thứ 4 đến đầu thế kỉ 16

 3. Thời kì hoá y học và hoá kỹ thuật : từ đầu thế kỉ 16 đến giữa thế kỉ 17

 4. Thời kì hoá học độc lập trở thành một khoa học : từ giữa thế kỉ 17 đến cuối thế kỉ 18

 5. Thời kì hoá học hiện đại : từ đầu thế kỉ 19 đến ngày nay .

                                               TNT_713 (st)