Sự khác nhau giữa orbital 1s và 2s

Cho mình hỏi sự khác nhau về hình dạng giữa orbital 1s và 2s là gì. Có tài liệu nói orbital 2s có một mặt phẳng nút. Chỗ này nhờ các bạn giải thích dùm

Theo mình thì điều đó là đúng vì AO 1s không có radial node, còn AO2s thì có 1, công thức tính là n-l-1 ( không phải mình khoe TA nhưng mà vì mình không có học từ tương ứng trong TV nên mình kô bik, mong bạn bỏ quá cho )

Bạn có thể giải thích rõ mặt phẳng nút là gì. Nếu được thì có thể biểu diễn bằng hình ảnh cho mình được không

Mình nghĩ mặt phẳng nút mà bạn nhắc tới là nodal plane. Nodal plane là mp đi qua node mà ở đó xác suất tìm thấy electron = 0. Hình ảnh thì bạn có thể google vs key là nodal plane. Mí lại, AO2s thì không có nodal plane, chỉ có so called nodal sphere ( radial node)thui. Nodal plane thì AO2p có :slight_smile:

mặt phẳng nút là mặt phẳng mà tại đó 1 orbital hay 1 hàm psi có giá trị=0 >> xác suât tìm thấy e trên mp đó bằng zero, bạn có thể xem biểu thức hàm 1s và 2s trong các sách về hóa lượng tử hay vật lý nguyên tử, bạn quan tâm tới hàm R(r) trong trường hợp này, hàm R1s>=0 với mọi r >> 1s ko có mp nút, trong khi đó R2s=0 khi r=2a/Z, >> hàm 2s có 1 mặt nút, tương tự bạn có thể thấy hàm 3s có 2 nặt nút … 1s và 2s là 2 orbital khác nhau hoàn toàn (về năng lượng, mật độ e…) chẳng qua cách thể hiện trên giấy hay hình vẽ của chúng có vẻ giống nhau thôi (vễ ko gian có mật đồ e lớn nhât…)