sự khác nhau giữa FESEM va SEM

hi các bạn ơi, có bạn nào nghiên cứu về ảnh SEM cho tôi biết ảnh FESEM (field emission scanning electron microscope) khác với anh SEM nhu thế nạo cam on

BẠN THAM KHẢO TẠI SITE NÀY XEM NHÉ: http://www.vcbio.science.ru.nl/en/fesem/info/fesemfaq/

Field emission scanning electron microscopy (FESEM) cũng chỉ là scanning electron microscopy (SEM)!!! Nếu nói về khác biệt thì khác biệt chủ yếu của nó so với mấy cái SEM dùng thermionic emission là nằm ở cái gun (phương pháp tạo ra electrons khác nhau). Field emission gun cho resolution tốt hơn chủ yếu bởi vì electron beams được tạo ra more coherent.

FESEM cho độ phân giải tốt hơn nhiều SEM, nhớ ko nhầm thì là hơn 100 lần