Sự chuyển vị của carbocation

Thấy sếp Quỷ (râu? :biggrin:) xanh viết nhiều về cacbocation mà chẳng có ai vào chơi nên em khuấy động tí! Sếp giải thích cho em về cơ chế của phản ứng chuyển vị hidrua 1,2 của cacbocation cái :dantoc ( . Trong sách viết là hidro metin dời chuyển tới C+ cùng cặp e liên kết, nghe bí lù :chabit (. Chẳng lẽ liên kết C-H đứt ra rồi H với vỏ 2e chuyển tới C+ à??? :busua(

Có thể nói sự chuyển vị là một đặc trưng của Carbocation, sự chuyển vị có thể xảy ra với nhóm alkyl, aryl, vinyl hay hydrogen … Thông thuờng sự chuyển vị ở carbocation sẽ xảy ra trên hai nguyên tử kề nhau (1,2-shifts), người ta đã đưa ra rất nhiều tính tóan để chứng minh có rất nhiều dạng trung gian trong quá trình chuyển vị, và dạng nào cũng có thể xảy ra. Một số dạng điển hình như sau: (hình thứ 3 hơi mờ, BM đã chú thích ở dưới) Ở dạng (1) có cấu trúc alkyl-bridged, nó đồng nhất với dạng thứ hai, có nghĩa là khi liên kết cầu được tạo hòan tòan thì Carbon ở trên cầu phải giải phóng một proton. Còn về dạng thứ (3) thì sự giải phóng proton ở đây thực hiện ở biên (bent bonds). Dạng thứ (4) đuợc chấp nhận nhiều nhất trong sự chuyển vị Hydrogen 1,2-shift. Đứng về phương diện xen phủ orbital, thì sự chuyển vị 1,2-H hay 1,2-alkyl đều xảy ra xen phủ tương tự nhau, đó là sự xen phủ giữa orbital p của carbocation với orbital xm:) đồng phẳng với nó, trạng thái chuỷên tiếp là dạng liên kết 3 tâm hai điện tử. Còn phần mở rộng thêm thì bây giờ chưa có thời gian viết, hứa với anh em khi nào rãnh là viết một bài về tổng quan carbocation khí thế liền,những trước viết hồi nhỏ, nên kiến thức ko được rộng và sâu lắm, nên chưa có ai nghía vô thảo luận !!! hehehe! Chúc anh em vui!! To cu súng ống: có gì muốn thảo luận cứ nói nhé, anh em trong 4rum mình nhiều người giỏi kinh lắm mà chưa ra tay thui !!!