Sự bất tỉ phân

Cho em hỏi sự bất tỉ phân là gì? Mình đọc ở trong cơ chế phản ứng mà họ nói không hiểu, tìm trên mạng cũng chẳng thấy

Bữa ni hỏi thầy dạy thì thầy nói sự bất tỉ phân là một gốc tự do có thể bứt của gốc tự do kia, chẳng hạn một nguyên tử hiđro và hiện tượng đó là sự bất tỉ phân. Hic…Hic…Vẫn chưa hiểu. Nhờ mọi nguời giúp em với.

Mới nghe hê hê :yeah (