Sơ lược về carbanion

Cacbanion có một cặp e dư và mang điện âm:

Sự phân cắt liên kết C - X thành cacbanion: 1)Điều kiện thuận lợI cho sự phân li liên kết C - X thành cacbanion: a)Cặp e ở liên kết C - X chuyển mạnh về cacbon. VD: Liên kết C - K , C - Na …trong hợp chất cơ kim

b)Cacbanion sinh ra phảI có cấu tạo tương đốI bền

c)Dung môi có khả năng ion hoá cao VD: Triphênylmêtan (C6H5)3CH khó phân li thành cacbanion, triphênylclomêtan thì chỉ dễ phân li thành cacbôcation, nếu ta thay bằng dẫn xuất natri (C6H5)3C - Na trong NH3 lỏng, thu được dung dịch dẫn điện và có màu, do sự tạo thành cacbanion và ion kim loại. NH3 trong pứ trên là NH3 lỏng

  1. Sự phân li liên kết C - H và lực axit C - H tương đối: *Liên kết C - H cũng có thể bị phân cắt dị li tạo cacbanion nếu nguyên tử H có độ linh động rất cao. VD: (C6H5)3CH không tác dụng vớI kiềm, nhưng

Các bạn thông cảm cố gắng đọc, vì hiện giờ 4rum chúng ta vẫn chưa khắc phục được lỗi của bộ gõ để chúng ta có thể đánh các công thức hoá học. BQT sẽ cố gắng hết sức khắc phục lỗi này trong tương lai. :phuthuy ( :nhau ( :sacsua ( Chúc các bạn vui! :kham ( :quatang(

tại sao phân cắt di li C- H+ lại thuận lợi hơn pcawts đồng li

ec. nếu phân cát dông li thì tạo ra H*(gốc tự do rồi) mà nếu tạo ra gốc tự do thì nó sẽ xảy ra theo cơ chế gốc tự do. mà mình thấy rằng gốc H* khó tồn tại lắm đó hen! chưa gặp nó tồn tại mình ênh bao giờ ! hiHIHIHIHIHI