seminar

chào bà con xin ý kiến bà con chút ít ạ. mình đang làm một bài seminar về hóa mà không biết như thế nào vẫn chưa chọn được đề tài thích hợp ,nay nhờ bà con chỉ cho vài chiêu !!! thanks

Để làm thành công 25 phút seminar, theo kinh nghiệm bản thân tôi, kỹ năng thuyết trình trước mọi người là rất quan trọng.

Ngoải ra, nội dung thuyết trình không phải là dài là hiệu quả. Chủ đề chọn cần được trình bày với nội dung bám sát và có minh họa càng đơn giản, có hình tượng cụ thể thì càng thuyết phục.

Chuẩn bị sẵn những câu hỏi và trả lời cho chính mình về những trường hợp, tình huống có thể có.

Trong trình bày, tiếng nói rõ ràng, chuyển ý mạch lạc và có chuẩn bị tốt phần hình ảnh hay file powerpoint là cần thiết để tăng hiệu quả truyền thông.